Olen Harri Jalonen ja työskentelen professorina Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä. Lisäksi olen tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.

 

Olen toiminut erilaisissa opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä 90-luvun lopulta lähtien. 80- ja 90-luvuilla työskentelin pienessä mainostoimistossa, jossa tehtäviini kuului milloin mitäkin.

 

Koulutukseltani olen filosofian tohtori Tampereen teknillisestä yliopistosta ja valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Väitöskirjassani tutkin kunnallisen päätöksenteon valmistelutyön tietoperustaa ns. kompleksisuusajattelun näkökulmasta.

 

Uskon, että yhteiskuntatieteellinen peruskoulutus ja Tampereen Hervannassa vietetyt vuodet diplomi-insinöörien ja ekonomien parissa on sekä avartanut maailmankuvaani että antanut käsitteellisiä työkaluja erilaisten ilmiöiden hahmottamiseen.
 

Tutkijana olen vuosien varrella saanut mahdollisuuden perehtyä mielenkiintoisiin ihmisiin ja monenlaisiin organisaatioympäristöihin. Olen tavannut lukuisia inspiroivia kollegoja, joiden rohkaisemana olen hypännyt useasti entuudestaan tuntemattomien aiheiden kimppuun. Satunnaisten onnistumisten lomaan mahtuu myös monia epäonnistumisia.

 

Viime aikoina olen tutkinut mm. innovointia edistäviä ja estäviä tekijöitä, tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja kipupisteitä, systeemistä ja ilmiölähtöistä hallintaa, palveluperusteista arvonluontia, arvonluonnin haasteita digitalisoituvissa liiketoimintaympäristöissä sekä sosiaalisen median hyödyntämistä liiketoiminnassa.

 

Olen julkaissut itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa yhteenlaskien n. 200 tieteellistä artikkelia, kirjaa tai kirjan lukua, konferenssipaperia tai yleistajuista artikkelia. Kirjoittamisen ohella olen toiminut useiden tiedelehtien ja -konferenssien sekä tutkimusrahoitusta myöntävien instituutioiden asiantuntija-arvioijana.

 

Olen ollut viimeisen 10 vuoden aikana joko vastuullisena tai osallisena noin kahdessakymmenessä kansallisessa tai kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

 

Tutkimus- ja opetustyön ohella olen mikroyrittäjä. Toiminimen puitteissa olen tehnyt puhuja- ja kirjoittajakeikkoja sekä toteuttanut arviointi- ja konsultointitoimeksiantoja.

 

Vapaa-aikani kuluu lukemisen ja kuntoilun merkeissä. Lisäksi harrastan Jyvien & akanoiden bongaamista ja toimittamista Suomen Kuvalehteen sekä kruununkorkkien keräämistä. Jyviä ja akanoita on kehystettynä työhuoneeni seinällä kolmisenkymmentä, korkkeja löytyy arkistostani noin 4000 erilaista yksilöä.

 

Ollaan yhteydessä!


Harri

 

Twitter   LinkedIn   YouTube    Instagram   Facebook

GoogleScholar     ResearchGate      SlideShare
 


 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save