KAIKKI JULKAISUT (päivitetty 20.3.23)
A FULL LIST OF PUBLICATIONS (updated 20.3.23)

 

VALIKOIMA JULKAISUJA

 

Jalonen, H. (2023). Ignorance in organisations – A systematic literature review. Management Review Quarterly. doi.org/10.1007/s11301-023-00321-z Linkki julkaisuun


Lonka, H. & Jalonen, H. (2023). Päätöksenteon tietoperusteisuus episteemisenä hallintana. Tartuntatautilain asiantuntijalausuntojen analyysi. Yhteiskuntapolitiikka, 88(1), 5–18. Linkki julkaisuun.


Virtanen, P., Jalonen, H. & Tammeaid, M. (2023). Public Sector Leadership. A Human-Centred Approach. Routledge, London. Tutustu kirjaan.

 

Uusikylä, P. & Jalonen, H. (toim.) (2023). Epävarmuuden aika. Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? Into Kustannus, Helsinki. Tutustu kirjaan


Paananen, S., Raisio, H., Puustinen, A. & Jalonen, H. (2022). Embracing dynamic tensions: Peacekeeping as a balancing act of complexity. Public Administration Review, 82(6), 1168–1178. Linkki julkaisuun

 

Rajala, T. & Jalonen, H. (2022). Stress tests for public service resilience: introducing the possible-worlds thinking, Public Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2022.2048686 Linkki julkaisuun.

 

Väyrynen, H., Helander, N. & Jalonen, H. (toim.) (2022). Public Innovation and Digital Transformation. Routledge, London. Linkki julkaisuun.

 

Kirjavainen, H. & Jalonen, H. (2022). Digital co-creation Mission (im)possible? Teoksesssa Väyrynen, H., Helander, N. & Jalonen, H. (toim). Public Innovation and Digital Transformation, Routledge, London. Linkki artikkeliin.


Hiilamo, A., Ristikari, T., Helve, O., Kaila, M., Jalonen, H. & Virtanen, P. (2022). Election promises on children’s wellbeing and health 2015 to 2021 – a study of Finnish voting advice applications database. Scandinavian Journal of Public Health, DOI: 10.1177/14034948221111263 Linkki julkaisuun


Jalonen
, H. (2022). Kompleksisuusajattelulla mukautuvaa kyvykkyyttä? Teoksesssa Mäki, A. (toim). Johtamisvainu – näkemyksellisyyttä johtamiseen, 213–231. Basam Books, Helsinki. Linkki kirjan esittelyyn.

 

Lehesvuo, R. & Jalonen, H. (2022). Terveydenhuollon vaaratapahtumien hallinta. Hallinnon Tutkimus, 41(2), 97-117. Linkki julkaisuun.


Rantamäki, A. & Jalonen, H. (2022). Hallinnan informaatioresilienssiä etsimässä – tutkimusmatka käsitteen juurille. Hallinnon Tutkimus, 41(1), 35–51. Linkki julkaisuun.


Jalonen, H. (2022). Complexity-informed interpretation of social innovation. Public Money & Management, 42(5), 356-359. Linkki julkaisuun.

 

Jalonen, H., Kokkola, J., Laihonen, H., Kirjavainen, H., Kaartemo, V. & Vähämaa, M. (2021). Reaching hard-to-reach people through digital means – Citizens as initiators of co-creation in public services. International Journal of Public Sector Management, 34(7), 799-816. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Uusikylä, P., Keinänen, A., Kallunki, V., Huhtinen, A-M., Lonka, H., Laitinen, K., Jukka, L. & Jokipii, A. (2021). Tiedon huotovarmuutta etsimässä. Vaasan yliopiston raportteja 28, Vaasa. Linkki julkaisuun.


Lähteenmäki-Smith, K., Manu, S., Vartiainen, P., Uusikylä, P., Jalonen, H., Kotiranta, S., Lintinen, U., Annala, M., Gronchi, I., Leppänen, J. & Mertsola, S. (2021). Government steering Beyond 2020: From Regulatory and Resource Management to Systems Navigation. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:17, Helsinki. Linkki julkaisuun.
 

Jalonen, H., Kokkola, J., Kaartemo, V. & Vähämaa, M. (2021). Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä. Hallinnon Tutkimus, 40(1), 5–22. Linkki julkaisuun.


Jalonen, H. (2021). Sote-uudistus – mitä, kuka, missä ja miten? Focus Localis, 49(1), 68–76. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Kokkola, J. (2020). Koronapandemian puhujapositiot sosiaalisen median lapsi- ja perheaiheisissa keskusteluissa. Media & Viestintä, 43(4), 303–325. Linkki julkaisuun.


Jalonen,
H., Helander, N. & Mäkelä, L. (2020). Arvostustalous - kuinka arvostus rakentuu ja rakennetaan digiyhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere. Linkki kustantajan sivuille.


Jalonen
, H. (2020). Sote-uudistus – kompleksisuusteoreettinen tulkinta. Hallinnon Tutkimus, 39(4), 302–309. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Helo, T. (2020). Co-creation of public service innovation using open data and social media: Rhetoric, reality, or something in between? International Journal of Innovation in the Digital Economy, 11(3), 64–77. Linkki abstraktiin.

Jalonen
, H., Puustinen, A. & Raisio, H. (2020). The hidden side of co-creation in complex multi-stakeholder environment: when self-organization fails and emergence overtakes. In Lehtimäki, H., Uusikylä, P. & Smedlund, A. (eds.) Society as an Interaction Space: A Systemic Approach, 3–22. Springer. Linkki abstraktiin.

Jalonen, H. (2020). Tietämättömyyden tunnustaminen on viisauden alku. Focus Localis, 48(3), 75–85. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Ketonen-Oksi, S., Pitkänen, J. & Lehtimäki, H. (2020). Sitä saa, mitä tilaa? – Kompleksisuuden kohtaaminen ja performatiivinen johtajuus sosiaalisessa mediassa. Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 133–159. Gaudeamus, Helsinki.

Puustinen, A. & Jalonen, H. (2020). Kompleksisuusajattelu organisaatiotutkimuksessa – ymmärtämistä edistävä uusi lähestymistapa vai vanhaa viiniä uudessa pullossa? Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 15–36. Gaudeamus, Helsinki.


Fox, C., Baines, S., Wilson, R., Martin, M., Prandidi, R., Bassi, A., Ganugi, G., Jalonen, H. & Gründemann, R. (2020). Where Next for Co-creating Public Services. Reports from Turku University of Applied Sciences 272, Turku. Linkki julkaisuun.
 

Jalonen, H. (2019). The value of esports is in the eye of the beholder – but can esports operators influence what the spectators see? Advances in Applied Sociology, 9(7), 306–329. Linkki julkaisuun.


Fox, C., Jalonen, H., Baines, S., Bassi, A., Marsh, C., Moretti, V. & Willoughby, M. (2019). Co-creation of Public Service Innovation - Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Tech – CoSIE White Paper. Reports from Turku University of Applied Sciences 259, Turku. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2019). Julkisten palvelujen yhteiskehittäminen – kaunista puhetta vai suomalaisen julkishallinnon arkea? Hallinnon Tutkimus, 38(4), 305–311. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Jäppinen, T. & Airaksinen, J. (2019). Ennakoinnin avulla lintuperspektiiviä hallinnollisiin uudistuksiin. Kyösti, A., Parkkinen, J., Kolehmainen, J. & Koivisto, J. (eds.) Reformeista evoluutioon? 93–1114. Acta 274, Suomen
kuntaliitto, Helsinki. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Tuominen, S., Ryömä, A., Haltia, J., Nenonen, J. & Kuikka, A. (2018). How does value creation manifests itself in cooperation between sport and business? A systematic review of literature. Open Journal of Business and Management, 6(1), 103–138. Linkki julkaisuun.


Raisio, H., Jalonen, H. & Uusikylä, P. (2018). Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Lehti, M. (2018). Sosiaalinen investointi - jotain uutta, vähän vanhaa, paljon lainattua. Hallinnon Tutkimus 37(2), 140-147. Linkki julkaisuun.


Helo, T. & Jalonen, H. (2018). Tunnistaako kone tunteesi? Sävyanalyysi sosiaalisen median sisältöjen tulkinnassa. Teoksessa Isotalus, P., Jussila, J. & Matikainen, J. (toim.) Twitter viestintänä – ilmiöt ja verkostot. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino, Tampere.

 

Jalonen, H., Haltia, J., Tuominen, S. & Ryömä, A. (2017). Arvonluonnin pelikirja urheilun ja liiketoiminnan rajapintaan. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 47, Turku. Linkki julkaisuun.
 

Jalonen, H. (2017). “A good bell is heard from far, a bad one still further”: A socio-demography of disclosing negative emotions in social media. The Journal of Social Media in Society, 6(1), 69–108. Linkki julkaisuun.

 

Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H. & Helander, N. (2017). Social media analytics empowering customer experience insight. In Kavoura A., Sakas, D. P. & Tomaras, P. (Eds.) Strategic Innovative Marketing, 25–30. Springer Proceedings in Business and Economics. Linkki julkaisuun.

  

Jalonen, H., Vuolle, M. & Heinonen, L. (2016) (toim.). Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes. Talentum, Helsinki. Kirjan esittely.


Jalonen
, H. & Jussila, J. (2016). Developing a conceptual model for the relationship between social media behavior, negative consumer emotions and brand disloyalty. Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly – Lecture Notes in Computer Science, 9844, 134–145. Linkki julkaisuun.


Virtanen, P., Kaivo-oja, J., Ishino, Y., Stenvall, J. & Jalonen, H. (2016). Ubiquitous revolution, customer needs and business intelligence? Empirical evidence from Japanese healthcare sector. International Journal of Web Engineering and Technology, 11(3), 259–283. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2016). Social networking sites (SNSs) – smart platforms for public service innovation? International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 8(3), 1–15. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2016). Responsible business through sport - a balance between pursuing esteem and avoidin disesteem. Organisational Studies and Innovation Review, 2(1), 1-7. Linkki julkaisuun.


Paavola, J., Helo, T. Jalonen, H., Sartonen, M. & Huhtinen, M. (2016). Understanding the trolling phenomenon - The automated detection of bots and cyborgs in the social media. Journal of Information Warfare, 15(4), 100–111. Linkki julkaisuun.


Kaivo-oja, J., Virtanen, P., Jalonen, H. & Stenvall, J. (2015). The effects of internet of things and big data to organizations and their knowledge management practices. Knowledge Management in Organizations – Lecture Notes in Business Information Processing, 224, 495–513. Linkki julkaisuun.

Jalonen, H. (2014). A framework for dealing with fundamental knowledge problems through social media. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 44(4), 558–578. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2014). Dancing with the paradox – Social media in innovation through complexity lens. International Journal of Innovation Management, 19(1), 1–26. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2013). The knowledge–innovation nexus in the welfare service ecosystem. International Journal of Knowledge-Based Development, 4(1), 34–49. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2012). The uncertainty of innovation: a systematic review of the literature. Journal of Management Research, 4(1), 1–47. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Juntunen, P. (2011). Enabling innovation in complex welfare service systems. Journal of Service Science and Management, 4(4), 401–418. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Lönnqvist, A. (2011). Exploring the critical success factors for developing and implementing a predictive capability in business. Knowledge and Process Management, 18(4), 207–219. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Lönnqvist, A. (2009). Predictive business – fresh initiative or old wine in a new bottle. Management Decision, 47(10), 1595–1609. Linkki julkaisuun.


KAIKKI JULKAISUT
(päivitetty 20.3.2023)
A FULL LIST OF PUBLICATIONS (updated 20.3.2023)


Katso lisää
Google Scholar

Suurin osa artikkeleista pdf-tiedostoina: Researchgate ja Academia

 Save