KAIKKI JULKAISUT (päivitetty 15.9.22)
A FULL LIST OF PUBLICATIONS (updated 15.9.22)

 

VALIKOIMA JULKAISUJA


Paananen, S., Raisio, H., Puustinen, A. & Jalonen, H. (2022). Embracing dynamic tensions: Peacekeeping as a balancing act of complexity. Public Administration Review, DOI: 10.1111/puar.13535 Linkki julkaisuun

 

Rajala, T. & Jalonen, H. (2022). Stress tests for public service resilience: introducing the possible-worlds thinking, Public Management Review, DOI: 10.1080/14719037.2022.2048686 Linkki julkaisuun.

 

Väyrynen, H., Helander, N. & Jalonen, H. (toim.) (2022). Public Innovation and Digital Transformation, Routledge. Linkki julkaisuun.


Hiilamo, A., Ristikari, T., Helve, O., Kaila, M., Jalonen, H. & Virtanen, P. (2022). Election promises on children’s wellbeing and health 2015 to 2021 – a study of Finnish voting advice applications database. Scandinavian Journal of Public Health, DOI: 10.1177/14034948221111263 Linkki julkaisuun


Jalonen
, H. (2022). Kompleksisuusajattelulla mukautuvaa kyvykkyyttä? Teoksesssa Mäki, A. (toim). Johtamisvainu – näkemyksellisyyttä johtamiseen, 213–231. Basam Books, Helsinki. Linkki kirjan esittelyyn.


Rantamäki, A. & Jalonen, H. (2022). Hallinnan informaatioresilienssiä etsimässä – tutkimusmatka käsitteen juurille. Hallinnon Tutkimus, 41(1), 35–51. Linkki julkaisuun.


Jalonen, H. (2022). Complexity-informed interpretation of social innovation. Public Money & Management, 42(5), 356-359. Linkki julkaisuun.

 

Jalonen, H., Kokkola, J., Laihonen, H., Kirjavainen, H., Kaartemo, V. & Vähämaa, M. (2021). Reaching hard-to-reach people through digital means – Citizens as initiators of co-creation in public services. International Journal of Public Sector Management, 34(7), 799-816. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Uusikylä, P., Keinänen, A., Kallunki, V., Huhtinen, A-M., Lonka, H., Laitinen, K., Jukka, L. & Jokipii, A. (2021). Tiedon huotovarmuutta etsimässä. Vaasan yliopiston raportteja 28, Vaasa. Linkki julkaisuun.


Lähteenmäki-Smith, K., Manu, S., Vartiainen, P., Uusikylä, P., Jalonen, H., Kotiranta, S., Lintinen, U., Annala, M., Gronchi, I., Leppänen, J. & Mertsola, S. (2021). Government steering Beyond 2020: From Regulatory and Resource Management to Systems Navigation. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:17, Helsinki. Linkki julkaisuun.
 

Jalonen, H., Kokkola, J., Kaartemo, V. & Vähämaa, M. (2021). Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä. Hallinnon Tutkimus, 40(1), 5–22. Linkki julkaisuun.


Jalonen, H. (2021). Sote-uudistus – mitä, kuka, missä ja miten? Focus Localis, 49(1), 68–76. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Kokkola, J. (2020). Koronapandemian puhujapositiot sosiaalisen median lapsi- ja perheaiheisissa keskusteluissa. Media & Viestintä, 43(4), 303–325. Linkki julkaisuun.


Jalonen,
H., Helander, N. & Mäkelä, L. (2020). Arvostustalous - kuinka arvostus rakentuu ja rakennetaan digiyhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere. Linkki kustantajan sivuille.


Jalonen
, H. (2020). Sote-uudistus – kompleksisuusteoreettinen tulkinta. Hallinnon Tutkimus, 39(4), 302–309. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Helo, T. (2020). Co-creation of public service innovation using open data and social media: Rhetoric, reality, or something in between? International Journal of Innovation in the Digital Economy, 11(3), 64–77. Linkki abstraktiin.

Jalonen
, H., Puustinen, A. & Raisio, H. (2020). The hidden side of co-creation in complex multi-stakeholder environment: when self-organization fails and emergence overtakes. In Lehtimäki, H., Uusikylä, P. & Smedlund, A. (eds.) Society as an Interaction Space: A Systemic Approach, 3–22. Springer. Linkki abstraktiin.

Jalonen, H. (2020). Tietämättömyyden tunnustaminen on viisauden alku. Focus Localis, 48:3, 75–85. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Ketonen-Oksi, S., Pitkänen, J. & Lehtimäki, H. (2020). Sitä saa, mitä tilaa? – Kompleksisuuden kohtaaminen ja performatiivinen johtajuus sosiaalisessa mediassa. Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 133–159. Gaudeamus, Helsinki.

Puustinen, A. & Jalonen, H. (2020). Kompleksisuusajattelu organisaatiotutkimuksessa – ymmärtämistä edistävä uusi lähestymistapa vai vanhaa viiniä uudessa pullossa? Teoksessa Vartiainen, P. & Raisio, H. (toim.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, 15–36. Gaudeamus, Helsinki.

 

Fox, C., Baines, S., Wilson, R., Martin, M., Prandidi, R., Bassi, A., Ganugi, G., Jalonen, H. & Gründemann, R. (2020). Where Next for Co-creating Public Services. Reports from Turku University of Applied Sciences 272, Turku. Linkki julkaisuun.
 

Jalonen, H. (2019). The value of esports is in the eye of the beholder – but can esports operators influence what the spectators see? Advances in Applied Sociology, 9(7), 306–329. Linkki julkaisuun.


Fox, C., Jalonen, H., Baines, S., Bassi, A., Marsh, C., Moretti, V. & Willoughby, M. (2019). Co-creation of Public Service Innovation - Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Tech – CoSIE White Paper. Reports from Turku University of Applied Sciences 259, Turku. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2019). Julkisten palvelujen yhteiskehittäminen – kaunista puhetta vai suomalaisen julkishallinnon arkea? Hallinnon Tutkimus, 38(4), 305–311. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Jäppinen, T. & Airaksinen, J. (2019). Ennakoinnin avulla lintuperspektiiviä hallinnollisiin uudistuksiin. Kyösti, A., Parkkinen, J., Kolehmainen, J. & Koivisto, J. (eds.) Reformeista evoluutioon? 93–1114. Acta 274, Suomen
kuntaliitto, Helsinki. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Tuominen, S., Ryömä, A., Haltia, J., Nenonen, J. & Kuikka, A. (2018). How does value creation manifests itself in cooperation between sport and business? A systematic review of literature. Open Journal of Business and Management, 6(1), 103–138. Linkki julkaisuun.


Raisio, H., Jalonen, H. & Uusikylä, P. (2018). Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongelma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Linkki julkaisuun.

 

Peltonen, M., Uusikylä, P., Jalonen, H., Kaarnasaari, A., Leskelä, R-L. & Öhman, M. (2018). Kunnossa kaiken ikää –ohjelman arviointi. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:5, opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Lehti, M. (2018). Sosiaalinen investointi - jotain uutta, vähän vanhaa, paljon lainattua. Hallinnon Tutkimus 37(2), 140-147. Linkki julkaisuun.


Jalonen, H. & Kokkola, J. (2018). Enabling Co-creation through Twitter. A Guidebook for Research Project Communication. Course Material from Turku University of Applied Sciences 114. Turku. Linkki julkaisuun.


Helo, T. & Jalonen, H. (2018). Tunnistaako kone tunteesi? Sävyanalyysi sosiaalisen median sisältöjen tulkinnassa. Teoksessa Isotalus, P., Jussila, J. & Matikainen, J. (toim.) Twitter viestintänä – ilmiöt ja verkostot. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino, Tampere.

 

Jalonen, H., Haltia, J., Tuominen, S. & Ryömä, A. (2017). Arvonluonnin pelikirja urheilun ja liiketoiminnan rajapintaan. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 47, Turku. Linkki julkaisuun.
 

Jalonen, H. (2017). “A good bell is heard from far, a bad one still further”: A socio-demography of disclosing negative emotions in social media. The Journal of Social Media in Society, 6(1), 69–108. Linkki julkaisuun.

 

Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H. & Helander, N. (2017). Social media analytics empowering customer experience insight. In Kavoura A., Sakas, D. P. & Tomaras, P. (Eds.) Strategic Innovative Marketing, 25–30. Springer Proceedings in Business and Economics. Linkki julkaisuun.

 

Jalonen, H. (2017). Social media as a ‘service’ for value co-creation by integrating sponsoring companies, sports entities and fans. World Academy of Science, Engineering and Technology, 11(1), 2381–2388, January 26–27, 2017, Innsbruck, Austria. Linkki julkaisuun.

 

Jalonen, H., Lehti, M., Tonteri, A., Koskelo, M., Nousiainen, A. K. & Jäppinen, T. (2016). From Signals to Future Stories – A Handbook for Applying Foresight in the Field of Welfare. Course Material from Turku University of Applied Sciences 104. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H., Vuolle, M. & Heinonen, L. (2016) (toim.). Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes. Talentum, Helsinki. Kirjan esittely.


Jalonen
, H. & Jussila, J. (2016). Developing a conceptual model for the relationship between social media behavior, negative consumer emotions and brand disloyalty. Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly – Lecture Notes in Computer Science, 9844, 134–145. Linkki julkaisuun.


Virtanen, P., Kaivo-oja, J., Ishino, Y., Stenvall, J. & Jalonen, H. (2016). Ubiquitous revolution, customer needs and business intelligence? Empirical evidence from Japanese healthcare sector. International Journal of Web Engineering and Technology, 11(3), 259–283. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2016). Social networking sites (SNSs) – smart platforms for public service innovation? International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 8(3), 1–15. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2016). Responsible business through sport - a balance between pursuing esteem and avoidin disesteem. Organisational Studies and Innovation Review, 2(1), 1-7. Linkki julkaisuun.


Paavola, J., Helo, T. Jalonen, H., Sartonen, M. & Huhtinen, M. (2016). Understanding the trolling phenomenon - The automated detection of bots and cyborgs in the social media. Journal of Information Warfare, 15(4), 100–111. Linkki julkaisuun.


Kaivo-oja, J., Virtanen, P., Jalonen, H. & Stenvall, J. (2015). The effects of internet of things and big data to organizations and their knowledge management practices. Knowledge Management in Organizations – Lecture Notes in Business Information Processing, 224, 495–513. Linkki julkaisuun.

Jalonen, H. (2014). A framework for dealing with fundamental knowledge problems through social media. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 44(4), 558–578. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2014). Dancing with the paradox – Social media in innovation through complexity lens. International Journal of Innovation Management, 19(1), 1–26. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2013). The knowledge–innovation nexus in the welfare service ecosystem. International Journal of Knowledge-Based Development, 4(1), 34–49. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. (2012). The uncertainty of innovation: a systematic review of the literature. Journal of Management Research, 4(1), 1–47. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Juntunen, P. (2011). Enabling innovation in complex welfare service systems. Journal of Service Science and Management, 4(4), 401–418. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Lönnqvist, A. (2011). Exploring the critical success factors for developing and implementing a predictive capability in business. Knowledge and Process Management, 18(4), 207–219. Linkki julkaisuun.


Jalonen
, H. & Lönnqvist, A. (2009). Predictive business – fresh initiative or old wine in a new bottle. Management Decision, 47(10), 1595–1609. Linkki julkaisuun.


KAIKKI JULKAISUT
(päivitetty 15.9.2022)
A FULL LIST OF PUBLICATIONS (updated 15.9.2022)


Katso lisää
Google Scholar

Suurin osa artikkeleista pdf-tiedostoina: Researchgate ja Academia

 Save