18.01.2024

Affektiivinen julkinen tila

Politiikassa ollaan tuskin koskaan keskusteltu avoimesti ja yksinomaan järkeen vedoten. Yhdysvaltojen politiikassa ollaan kuitenkin Trumpin kaudella etäännytty filosofi Jürgen Habermasin kuvaamasta julkisesta tilasta kauemmaksi kuin miesmuistiin.

Näyttää siltä, että sosiaalisen median myötä olemme tiloissa, joita kommunikaatiotutkija Zizi Papacharissi on kuvannut affektiivisiksi julkisiksi tiloiksi eli virtuaalisesti verkottuneiksi foorumeiksi, joissa argumentteja perustellaan asioiden synnyttämillä tunteilla ja mielikuvilla. Oheisessa kuviossa on pyritty hahmottamaan affektiivisen julkisen tilan dynamiikkaa.

(Jalonen 2020)


Miten taistella mis- ja disinformaatiota vastaan?