18.01.2024

Arvonluontia e-urheiluekosysteemissä

E-urheilu eli tietokoneiden välityksellä tapahtuva kilpapelaaminen on Suomessa ja maailmalla nopeimmin kasvava urheilun harrastamisen ja seuraamisen muoto. Se kiinnostaa globaalisti jopa noin puolta miljardia ihmistä.

E-urheilutoimijat muodostavat omanlaisen ekosysteemin, jonka menestyminen riippuu muiden ekosysteemien tapaan toimijoiden keskinäisriippuvuussuhteissa piilevän potentiaalin hyödyntämisestä. Tämä edellyttää e-urheilutoimijoilta kykyä tunnistaa toiminnassaan erilaisia arvokkaaksi kelpuuttamisen tapoja, niihin kytkeytyviä arvonlajeja sekä niihin sisältyviä ristiriitoja.


Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ks. linkistä löytyvä artikkeli, jossa avataan mm. oheista kuviota.