27.03.2024

Arvostustalous - totta vai tarua?

Ruotsalaisen keksijän Alfred Nobelin mukaan nimetty palkinto on arvostettu saavutus. Nobel-palkinto on tunnustus saavutuksista, joihin voivat yltää vain alansa parhaat. Palkinnon saamisen ja siihen oikeuttavien tekojen välillä on usein ajallista etäisyyttä, mikä on omiaan lisäämään ihmisten luottamusta siihen, että palkinto menee oikeaan osoitteeseen. Palkinto on usein myönnetty tieteellisistä löydöistä, joiden varaan on sittemmin kehitetty monenlaisia ihmiskuntaa laajasti hyödyttäviä sovellutuksia. Esimerkiksi fysiikan ensimmäinen Nobel-palkinto vuonna 1901 myönnettiin saksalaiselle fyysikolle Wilhelm Conrad Röntgenille, joka tuli tunnetuksi röntgensäteiden kokeellisesta löytämisestä. Röntgenin keksintö mullisti aikanaan terveydenhoidon ja on edelleen ahkerassa käytössä, sillä maailmalla tehdään arvioiden mukaan peräti viisi miljardia röntgentutkimusta vuodessa. Nobel-palkinnon häntä on pitkä ja ulottuu usein myös aikaan, jolloin palkittua itseään ei enää ole. Wilhelm Röntgen kuoli maailmansotien välissä vuonna 1923, mutta hänen nimeään mukaillen alkuaine numero 111 nimettiin vuonna 2004 röntgeniumiksi.

Mitä tekemistä Nobel-palkinnolla on arvostustalouden kanssa?

 

Uskomme, että Nobel-palkinto on arvostustalouden näkökulmasta mielenkiintoinen erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin Nobel-palkinto kertoo arvostuksen ja tekemisen välisestä suhteesta. Nobel-palkinto edellyttää kovaa ja pitkäjänteistä tutkimusta, jossa onnistuminen on kaikkea muuta kuin varmaa. Tieteessä tarvitaan serendipiteettiä eli onnekkaita sattumia, mutta tiedenaisen ja -miehen ura ei synny tuurista vaan työstä. Toiseksi tieteellistä tutkimusta harvoin motivoi Nobelin kaltaisen palkinnon saavuttaminen. Arkinen tutkimustyö perustuu ennemmin tutkijan sisäiseen motivaatioon ja usein myös pyrkimykseen tuottaa maailmasta ja sen ilmiöistä uutta tietoa ja ymmärrystä, joka synnyttää iloa myös tutkijayhteisön ulkopuolella. Aivan kuten Nobel-palkinto, myös arvostus on asia, jota ei voi ostaa, eikä myydä, sillä se pitää ansaita.
 

Kiinnostuitko?


Arvostustalous-kirja
saattaa olla sinua varten. Kirjassa avataan arvostustalouden dynamiikkaa erityisesti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Teoreettisessa osassa pureudutaan erilaisiin arvonlajeihin ja arvostamisen muotoihin. Empiirisemmin painottuneessa osassa kerrotaan, miten arvostustalouden periaatteita voidaan hyödyntää tosielämässä ja millaisten käytäntöjen, prosessien ja teknologioiden avulla liiketoimintaa voidaan tehdä arvokkaaksi. Kirjan päättävässä yhteenvedossa pohditaan arvostustalouden tulevaisuutta.
 

Teos on ensimmäinen suomenkielinen ja monitieteelliseen tutkimukseen perustuva kirja arvostuksen rakentamisesta ja rakentumisesta digiyhteiskunnassa. Kirja auttaa lähestymään arjen vuorovaikutustilanteita ja ymmärtämään niitä kehystäviä ja usein vaikeasti hahmotettavia erilaisia arvokkaaksi kelpuuttamisen tapoja sekä niihin liittyviä ristiriitoja.