18.01.2024

Data, aika ja päätöksenteko

Päätöksenteossa valitaan asioita, joita pidetään tärkeinä ja edistämisen arvoisina. Samalla jätetään valitsematta asioita, jotka koetaan vähäpätöisiksi tai haitallisiksi. Päätöksenteko on ajassa tapahtuvaa toimintaa, joka avaa ja rajaa tulevaisuudessa avautuvia mahdollisuuksia.

Data-analytiikalla viitataan väljästi kokoelmaan menetelmiä, joiden avulla kerätystä datasta rakennetaan ymmärrystä tapahtuneesta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä ennakoidaan sitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Data-analytiikan kehitystä voidaan kuvata oheisella kuviolla (Takala 2018).

 

Data-analytiikassa on kyse myös yrityksen operatiivisen ketteryyden kehittämisestä…

…ja päätöksentekoa varjostavan "tietämättömyyden esiripun" (vrt. John Rawls) raottamisesta (Jalonen & Lönnqvist 2009).