01.12.2023

Digitalisaation viisi myyttiä

Myytti voidaan etymologisesti johtaa kreikan sanasta 'mythos'. Sillä tarkoitettiin alun perin mm. 'puhetta' ja 'kertomusta'. Arkikielessä myytti mielletään nykyään harhakäsityksen ja tarunomaisen asian synonyymiksi. Kun jotakin asiaa luonnehditaan myytiksi, halutaan sanoa, että se on epäuskottava ja vailla järjellisiä perusteita. Neutraali käsite on muuttunut arvolatautuneeksi tuomioksi.

Myytti on käyttäjälleen helppo ase, sillä usein asian tuomitseminen myytiksi riittää. Joskus asia tuomitaan myytiksi esittämällä argumentteja, jotka ovat itsessään harhaisia ja perustuvat uskomuksiin.


MIT Sloan Management Reviewissä (58:3) on professori Stephen J. Andriolen artikkeli Five myths about digital transformation (maksumuurin takana). Andriole ottaa käsittelyynsä viisi digitalisaatioon liittyvää myyttiä ja ampuu ne alas yksi kerrallaan. Andriole perustelee väitteensä, eikä syyllisty myytin murtamiseen toisella myytillä. Kriittisyys ei tarkoita, etteikö professori suhtautuisi digitalisaatioon asiaan kuuluvalla vakavuudella. Tuskin yksikään yritys on täysin immuuni digitalisaatiolle, kysymys ei kuitenkaan Andriolen mukaan ole muodonmuutoksesta vaan vähittäisestä kehittymisestä.