18.01.2024

Elinkeinoelämä haluaa työpaikoille lisää paikallista sopimista. Kannatatko ajatusta?

Suomi on sopimusyhteiskunta, jossa on totuttu ratkaisemaan asioita pragmaattisesti.

Historiallisesti työmarkkinaosapuolten sopimukset ovat olleet hyödyksi Suomen taloudelle. Ne ovat sitä tulevaisuudessakin, kunhan muistetaan, että maailma muuttuu. Digitaalinen murros synnyttää toimialaliukumia ja lisää kansainvälistä kilpailua. Samalla avautuu kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Niiden hyödyntämisen näkökulmasta paikallisen sopimisen lisääminen on perusteltua. Tästä hyötyvät myös työntekijät.


500 merkin vastaus Turun Sanomien Talousliitetoimituksen kysymykseen 27.2.2018.