18.01.2024

Epävarmuuden aika

Elämme epävarmuuden aikaa. Ilmastonmuutos, luontokato, koronavirus, Brexit ja Ukrainan sota ovat osoittaneet, kuinka nopeasti ja usein ennakoimattomasti koko maailmaa koskettavat kriisit syntyvät ja eskaloituvat.

Maailma on murroksessa, eikä edes asiantuntijoilla ole riittävää ymmärrystä siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Kyseessä on laajempi systeeminen muutos. Mistä muutokset juontavat juurensa ja miten niitä voisi ymmärtää? Yhtenä syynä tietämättömyyteemme ja avuttomuuteemme saattaa olla reduktionistinen tapa ymmärtää ilmiöitä ja niiden muutosta.

 

Epävarmuuden aika -kirjan 12 artikkelia avaa systeemiajattelun lähtökohtia, lisää ymmärrystä ilmiöiden taustalla olevasta keskinäisriippuvuudesta, kertoo mistä kompleksisuusajattelussa on kyse ja tarjoaa välineitä systeemisen tulkinnan ja analyysin tekemiselle. Systeemistä muutosta tarkastellaan yhteiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden näkökulmista.


Kirja soveltuu sekä oppikirjaksi että yhteiskunnallista muutosta seuraavien lukijoiden peruslukemistoksi. Kirjan kirjoittajat ovat Suomen johtavia systeemisen muutoksen tulkkeja, tutkijoita, kehittäjiä ja kouluttajia.