18.01.2024

Informaatioresilienssi kriisitilanteiden päätöksenteossa

Päätöksenteon informaatioresilienssillä tarkoitetaan hyödyllisen ja luotettavan tiedon saatavuutta ja mis- ja disinformaation aiheuttamien ongelmien ehkäisemistä kriisien ennakoinnissa ja tunnistamisessa, kriisinaikaisessa päätöksenteossa sekä kriisinjälkeisessä oppimisessa.

Katso tästä linkistä yhdenlainen näkemys suomalaisen informaatioresilienssin nykytilasta ja sen tulevaisuuden haasteista.