22.05.2024

Informaatioresilienssiä etsimässä

Vaikeat ajat vaativat ihmisiltä resilienssiä. Resilienssiä on hankala suomentaa yhdellä sanalla. Sanakirjan mukaan kysymys on muun muassa kimmoisuudesta, sitkeydestä, sinnikkyydestä ja kestävyydestä. Moni rinnastaa resilienssien sisukkuuteen.

Psykologisessa tutkimuksessa resilienssi nähdään yksilön ominaisuutena. Osalla resilienssi on äidinmaidossa saatua, kun taas toiset kehittävät resilienssiään tietoisesti. Resilientit yksilöt taipuvat, mutta eivät katkea (ks. esim. Valli 2020). Yksilöiden lisäksi myös organisaatiot voivat olla resilienttejä, ja mikä parasta resilienssiä voidaan myös johtaa (ks. esim. Duchek 2020). Viimeaikaisessa tutkimuksessa on kysytty myös yhteiskunnallisen resilienssin perään (ks. esim. Haavik 2020). Aino Rantamäen kanssa kirjoittamassamme artikkelissa esitämme, että informaatioresilienssi on keskeinen osa yhteiskunnallista resilienssiä. Ksi. lisää artikkelista Hallinnan informaatioresilienssä etsimässä - tutkimusmatka käsitteen juurille.