22.05.2024

Kompleksisuusajattelun hyödyntäminen politiikkaa ja hallintoa käsittelevässä tutkimuksessa

Julkisen politiikan ja hallinnon toteuttamista kuvataan kompleksiseksi. Onko kuvauksessa kysymys itsestään selvyydestä vai argumentista, joka on syytä ottaa vakavasti?

Lue tästä katsauksesta, miten kompleksisuusajatteluun liitetyillä käsitteillä on kuvattu poliittis-hallinnollista toimintaa sekä millaisia kompleksisuusajattelusta johdettuja käytännöllisiä implikaatioita tutkimuksissa esitetään.