18.01.2024

Kompleksisuusajattelun lyhyt oppimäärä, osa 2

Itseorganisoitumista (self-organization) ja ilmaantumista (emergence) pidetään systeemien, kuten organisaatioiden kompleksisuutta käsittelevien teorioiden ankkurikäsitteinä.

Ne eivät yksinään riitä kuvaamaan organisaatioiden kehittymistä, mutta ilman niitä organisaation kehittymisen ymmärtäminen on hankalaa. Mitä itseorganisoitumisella ja ilmaantumisella tarkoitetaan?
 

Itseorganisoitumisella tarkoitetaan toimijoiden kykyä synnyttää spontaania järjestystä ilman keskitettyä ja ulkoista ohjausta tai kontrollia. Hyvänä itseorganisoitumisen tosielämäesimerkkinä on käytäntöyhteisö (community of practice). Kysymys on ryhmästä ihmisiä, joita yhdistää tietty taito tai osaaminen, ja jotka muodostavat yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille tavoitteellista toimintaa ilman yhteisön ulkopuolelta tulevaa ohjeistusta. Käytäntöyhteisöt ovat ketteriä ratkaisemaan ongelmia ja luovia kehittämään uusia ideoita. Käytäntöyhteisön käyttövoimana on siihen kuuluvien ihmisten luottamus toistensa osaamiseen ja osaamisesta kumpuava arvostus. Parhaimmillaan käytäntöyhteisöihin kumuloituu osaamista, josta pääsevät osallisiksi myös käytäntöyhteisöihin kuuluvien ihmisten kotiorganisaatiot.
 

Käytäntöyhteisöt ovat hankalia johdettavia, sillä niihin kuuluvat ihmiset suhtautuvat penseästi yhteisön ulkopuolelta tuleviin ohjeisiin. Käytäntöyhteisöjä ei voi synnyttää, mutta ne voivat syntyä, jos olosuhteet ovat otolliset. Kompleksisuuskielellä ilmaistuna käytäntöyhteisöt ja niihin syntyvät toimintakulttuurit ilmaantuvat. Kysymys on kokonaisuudesta, jota ei voi palauttaa käytäntöyhteisöjen yksittäisiin ihmisiin. Käytäntöyhteisöihin syntyy omanlaisensa kulttuuri, joka on samanaikaisesti sekä seurausta ihmisten toiminnasta että kehys, joka vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin, joita yhteisöön kuuluvilla ihmisillä on. Kulttuurin tunnistaa ja sen voi aistia, mutta sen tyhjentävä määrittely muistuttaa vaikeusasteeltaan neliön ympyröimistä.
 

Itseorganisoitumisen ja ilmaantumisen johtamista voi oppia. Yksi hyvä lähdeteos on Pirkko Vartiaisen, Seija Ollilan ja Harri Raision Johtajana kaaoksen reunalla.

Ks. kirjoitussarjan ensimmäinen osa täältä.
 

Täydennetty 11.6.2017:
Itseorganisoitumisen käytännön organisaatiosovellutuksia ei ole liiaksi asti. Lue Karoliina Jarengon ja Frank Martelan haastattelu Helsingin Sanomista 11.6.17. Ks. myös Buurtzorg.