22.05.2024

Kriisijohtaminen ei onnistu ilman tilannetietoisuutta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi ja koronapandemia ovat nostaneet kokonaisturvallisuuden ja kansallisen varautumisen isoksi yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi.

Yllättävät ja monimutkaistuvat kriisit ovat korostaneet informaation ja tiedon merkitystä varautumistoimien suunnittelussa. Kriiseistä selviytymistä voidaan tukea tilannetietoisuuteen panostamalla. Tilannetietoisuus tarkoittaa ymmärrystä tapahtuneista tai tapahtuvista asioista, niihin vaikuttaneista olosuhteista sekä tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista.

 

Lue lisää tilannetietoisuuden nykytilasta ja kehittämiskohteista IRWIN-hankkeen policy biefistä.