18.01.2024

Miten käy asuntomarkkinoilla lähivuosina? Nousevatko asuntojen hinnat pilviin myös Varsinais-Suomessa?

Paljon riippuu siitä, millaiseksi orastava kasvu kehkeytyy.

Asuntomarkkinat ovat osa kansantaloutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hinnat nousevat, jos kysyntä kasvaa enemmän kuin tarjonta. Historiallisesti yhteys BKT:n ja asuntojen hintojen välillä näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta hinnat myötäilevät kasvua myös muualla Suomessa. Yhteys selittyy paljolti työllisyyden vaihtelulla. Myös yleinen sentimentti vaikuttaa, sillä teemme ratkaisuja fiilispohjalta. Mitä positiivisempi kuva taloudesta julkisuudessa maalataan, sitä isompiin taloudellisiin hankkeisiin uskaltaudumme. Talouskasvun mukana tuleva korkojen nousu hillinnee hintojen nousua, mutta talouskasvuun liittyvä positiivinen pöhinä lisää luottamusta myös omaan talouteen. On kuitenkin syytä muistaa, että Varsinais-Suomi ei ole yhtenäinen asuntomarkkina. Esimerkiksi Kupittaalla ja Uudessakaupungissa asuntojen hinnat oletettavasti nousevat, mutta samanlaista painetta ei ole muuttotappiokunnissa.

500 merkin vastaus Turun Sanomien Talousliitetoimituksen kysymykseen 23.5.2017.