27.03.2024

Nopeammin, ymmärrettävämmin, luotettavammin

Sosiaalisen median dynaamisuus ja nopeatempoisuus, viestijöiden kilpailu huomiosta ja vaikutusvallasta sekä teknologisen kehityksen mediaympäristöä muokkaava rooli vaikuttavat somen hyödyntämi- seen kriisi- ja onnettomuusviestinnässä. Vaikka teknologiset ratkaisut saattavatkin yhtäältä ohjata väärän ja haitallisen informaation äärelle sekä ruokkia epäluottamusta viranomaisviestintää kohtaan, voidaan sosiaalista mediaa toisaalta myös hyödyntää viranomaisviestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden tehostamisessa.

Lue lisää Vaasan yliopiston, Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman SOPU-hankkeen Policy Briefistä.