22.05.2024

Quo vadis, hallintotiede?

Hallintotieteen yhtenä perimmäisenä kysymyksenä pidetään, millaisilla rakenteilla, johtamisjärjestelmillä ja toimintakäytännöillä julkiset organisaatiot toimivat tehokkaasti ja saavat aikaiseksi vaikuttavia palveluja (Vartola 2009).

Hallintotieteen sisällä on erilaisia koulukuntia ja painotuksia. Hallintotiede elää ja muuttuu ajassa. Kysymys on sekä muutokseen reagoimisesta että muutokseen vaikuttamisesta. Suomalaiseen hallinnon tutkimuksen monimuotoisuuteen voi perehtyä tutustumalla linkistä löytyvään tuoreen teokseen Julkinen toiminta murroksessa. Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juurista ja kehittymisestä hyvän kuvan saa tutustumalla Turo Virtasen, Pertti Ahosen, Antti Syväjärven, Pirkko Vartiaisen, Juha Vartolan ja Jari Vuoren toimittamaan teokseen.