27.03.2024

Sinapinsiemeniä ja hillotolppia

Analogia tarkoittaa yhdenmukaisuutta ja samankaltaisuutta. Analogia juontuu kreikan sanasta ’analogos’, järjenmukainen, yhtäpitävä. Analogiasta on kysymys esimerkiksi silloin, kun kunnallisen päätöksenteon valmistelu rinnastetaan asioiden ja ideoiden myymiseksi. Analogiaa ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti, ennemminkin sen tavoitteena on havainnollistaa kahden tai useamman asian yhteisiä piirteitä.

Metaforalla puolestaan viitataan vertaukseen perustuvaan kielikuvaan. Myös metaforan alkuperä on kreikan kielessä, verbissä ’metapherein’, joka tarkoittaa suomeksi siirtämistä. Metaforassa siirto tarkoittaa sitä, että kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa samaistetaan toisiinsa tavalla, joka edellyttää tulkitsijalta kykyä ymmärtää sitä kontekstia, jossa vertaus esitetään. Kun kunnallisen päätöksenteon valmistelua verrataan ”narulla työntämiseen”, kysymys on puhdasoppisesta metaforasta.


Jeesus lienee maailmanhistorian tunnetuin vertauskuvien hyödyntäjä. Puhuipa Jeesus sinapinsiemenistä tai tuhlaajapojasta, vertauskuvat olivat miehelle tehokas tapa valistaa kanssaihmisiään. Myös poliitikot pitävät mehevistä kielikuvista. Seteliselkärankaiset ja hillotolpat ovat tuttuja myös heille, joita politiikka itsessään ei kiinnostaisikaan.

Metafora ja analogia ovat eri asioita, mutta molempia voidaan käyttää samassa tarkoituksessa eli vaikeasti hahmottuvan asian yksinkertaistamisessa. Analogiat ja metaforat ovat käyttökelpoisia myös silloin, kun tavoitteena on oppiminen ja uudet oivallukset. Japanilaisille maailmankuuluille liiketoimintastragian professoreille IkujirôNonakalle & Hirotaka Takeuchille mefaforat ja analogiat olivat keinoja tehdä näkyväksi osa ihmisen kokemukseen perustuvasta hiljaisesta tiedosta (The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation). Joskus oman (erityis)asiantuntijuuden, yrityksen liiketoimintamallin tai toimialan erityispiirteiden pukeminen sanoiksi onnistuu parhaiten, kun sitä peilaa johonkin yleisemmin tunnettuun asiaan.


Annetaan esimerkin puhua. Alla yksi poiminta Yuval Noah Haririn kirjasta Sapiens – Ihmisen lyhyt historia (2017, alun perin A Brief History of Humankind, 2011). Kolumbuksen tutkimusmatkailulla ja startup-yrittäjyydellä on paljon yhteistä, jos asian haluaa niin nähdä.