18.01.2024

Some-kohun anatomia ja koronavirus

Kirjoitin vuonna 2014 Liiketaloustieteellisen aikakauskirjaan keskustelupaperin negatiivisista tunteista somessa. Paperissa hahmotellaan some-kohun anatomia.

Väitän paperissa, että some-kohun anatomia koostuu kahdeksasta elementistä:
 

1) Negatiivisen informaation ja kielteisten kokemusten jakamiseen tarvitaan MOTIIVI

2) Negatiivisilla tunteilla on taipumus RYVÄSTYÄ

3) GLOBAALIN ja LOKAALIN vuorottelu

4) Negatiiviset kokemukset synnyttävät EPÄLINEAARISIA TAPAHTUMAKETJUJA

5) ANONYMITEETTI alentaa negatiivisten tunteiden jakamisen kynnystä

6) TOISET ovat negatiivisempia kuin TOISET

7) Tapahtuman taustalla olevien TOSIASIOIDEN merkityksen häviäminen

8) EMERGENSSI eli sosiaalisessa mediassa muodostuva negatiivinen kierre on enemmän kuin osiensa summa.


Näyttäisi siltä, että koronaviruksen some-käsittelyssä on paljon samoja elementtejä.


Kuukauden (9.2.-9.3.2020) aikana somessa rapiat 200 000 viestiä, joissa jompikumpi sanoista ’korona’, ’koronavirus’. Ohessa viestien jakauma. Lähde: Mohawk Analytics.

 

Katsauspaperi löytyy täältä.

(Jos luet paperin, huomioithan, että analytiikka on kuudessa vuodessa mennyt eteenpäin kukonaskelin.)