27.03.2024

Sote-uudistus - mitä, kuka, missä ja miten?

Sote-uudistus on ollut muodossa tai toisessa kaikkien 2000-luvun Suomen hallitusten asialistalla. Myös antiikin Kreikan filosofit painivat aikanaan omien reformiensa kanssa. Esimerkiksi Aristoteles piti uudistamisen johtotähtenä pyrkimystä onnellisuuteen ja hyvään elämään. Hyveisiin keskittyvää Nikhomakhoksen etiikkaa pidetään yhtenä Aristoteleen pääteoksista. Siinä Aristoteles esittää, että tekojen eettisyyttä ja hyvyyttä tulee arvioida aina asiayhteydessään. Toiminnan arvioinnin tueksi filosofi rakensi kuuden kysymyksen patteriston: mitä, miksi, kuka, milloin, missä ja miten.

Voisiko samankaltaisen kysymyksenasettelun avulla rakentaa myös sote-uudistukselle hyödyllistä tiekarttaa?

 

Tästä linkistä yhdenlaiseen tulkintaan.