18.01.2024

Sukupuolittunutta brändäystä?

Brändäyksellä voidaan liittää arvoa sinne, missä sitä ei aiemmin ole ollut (copyright: Ville-Pekka Sorsa).

Arvokkaaksi kelpuuttamisen tavat ovat tilannesidonnaisia, mutta taustalta voidaan löytää kuitenkin melko geneerisiä arvojärjestyksiä.

Oheinen arvojärjestystaulukko on poimittu Sorsan artikkelista teoksessa Talous ja arvo (s. 71).

Alla on puolestaan neljä BlackBerryn mainosta. Mitä voimme sanoa niissä hyödynnetyistä arvojärjestyksistä?

 

Hieman kärjistäen näyttäisi siltä, että yhtä samaa puhelinta brändätään miehelle nopeudella ja kestävyydellä (teollisuus ja markkinat), kun taas naiselle puhelin edustaa rohkeutta (inspiroitunut) ja antaa mahdollisuuden eri sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen (koti ja kansalaisuus).