22.05.2024

Tiedon huoltovarmuutta etsimässä

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä parantamaan koronavirusepidemian hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuutta. Pöysti kritisoi ministeriötä muun muassa siitä, että keväällä -20 koronapandemian ensimmäisessä aallossa se ei julkaissut riittävästä tietoja THL:n tuottamista malleista ja niiden taustatiedoista. (HS 22.12.21.)

Yhden tulkinnan mukaan kysymys on tiedon huoltovarmuuden vaarantumisesta. Tiedon huoltovarmuus on käsitteenä uusi, eikä sen sisällöstä ole yksimielisyyttä. Tiedon huoltovarmuus voidaan nähdä väljästi yhteiskunnallisena kyvykkyytenä, joka luo edellytyksiä tietoperustaiselle poliittishallinnolliselle päätöksenteolle. Ks. lisää tiedon huoltovarmuudesta täältä.