18.01.2024

Tietäjät tietää

Helsingin Sanomien jutussa (2.1.2021) kerrotaan, miten luksusmerkit nousivat nuorten suosioon. Toimittaja oli löytänyt juttuunsa nuoria, joiden vaatemenot ovat tuhansia euroja kuukaudessa.

Nuorten rahankäyttöä voidaan sekä kauhistella että yrittää ymmärtää.


Tuovatko vaatteet arvostusta? Kyllä, mutta eivät rajattomasti vaan ainoastaan tietyssä kulttuurisessa piirissä. HS:n jutussa haastateltu Beamhill-muotiliikkeen myymäläpäällikön mukaan ”oman viitekehyksen sisällä syntyy sanaton arvostus. Väärät tyypit eivät saa käyttää merkkiä, eikä siitä saa tulla liian isoa.” Hieman teoreettisemmin asiaa voidaan tarkastella esim. Luc Boltanskin ja Laurent Thévenotin (On Justification: Economies of Worth) tunnetuksi tekemän arvostusmaailman käsitteen avulla. Nuoret operoivat inspiraation ja mielipiteen arvostusmaailmoissa, joissa arvostuksen perusta on tuotteiden tuomassa maineessa ja kollektiivisessa hurmoksessa, kun taas nuorten toiminnan tuomitseminen ammentaa ainakin kodin ja kansalaisuuden arvostusmaailmoista, joissa tärkeänä pidetään keskinäistä solidaarisuutta ja perinteitä. Se, mikä on muotitietoisen nuorten maailmassa arvostusta tuottavaa toimintaa, ei välttämättä ole sitä muille. Yhden HS:n jutussa haastatellun nuoren sanoin ”on siistiä, että tietäjät tietää”.


Ks. lisää arvostuksesta, sen syntymisestä ja tuhoutumisesta kirjasta Arvostustalous - Kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa.


Teosta esittelevä YouTube-video löytyy täältä.