18.01.2024

Tieto on paitsi valtaa myös vastuuta

Rakennukseen upotetut mittauslaitteet paljastaisivat rakentamisen virheitä ja alkavia vesivahinkoja. Tietoa olisi saatavilla, mutta sitä ei kuitenkaan haluta.

Digitalisaatio muokkaa toimialojen käytäntöjä ja merkitsee uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Talouselämän (4.3.2016) Home ei asu täällä-jutussa käsitellään digitalisaatiota rakennusbisneksessä. Jutussa avataan käytännön esimerkkien avulla digitalisaation mahdollisuuksia. Rakenteisiin upotettujen antureiden avulla voidaan saada reaaliaikaista tietoa vaikkapa kylpyhuoneen lattiarakenteen lämpötilasta ja kosteudesta. Ei tarvitse olla rakentamisen asiantuntija ymmärtääkseen digitalisaation mukanaantuomia hyötyjä. Miksi odottaa vesivahingon aistinvaraista diagnosointia, kun anturit paljastaisivat todennäköisen ongelman jo ennen ensimmäistäkään allergista reaktiota? 


Rakennusalalle on digitalisaation myötä syntynyt uutta liiketoimintaa. Myös alan isot ja perinteiset toimijat hyödyntävät digitalisaatiota. Rakennusala ei kuitenkaan kokonaisuudessaan ole erityisen tunnettu digitalisaation edelläkävijä. Syitä tähän on monia. Rakennusalalla liikkuvat isot rahat, mistä seuraa, että myös ongelmatapauksissa puhutaan merkittävistä taloudellisista seuraamuksista. Hometalon omistajalle kysymys on vahvoja negatiivisia tunteita aiheuttavasta tekijästä. Yksittäisen rakennuksen vastuuketjuu ulottuu rakennuksen käyttäjästä omistajaan, kiinteistösijoittajaan, urakoitsijaan ja lopulta materiaalivalmistajaan. Talouselämän jutussa haastatellun mittausalan yrittäjän mukaan "sitä mukaa kun tieto lisääntyy, kasvaa huoli myös seurauksista". Tieto synnyttää vastuuta, joka koetaan rakennusalalla hankalaksi asiaksi.


Toisen ongelma on todennäköisesti rakennusalallakin lopulta toisen mahdollisuus. Toistaiseksi monet mittausbisneksessä olevat yrittäjät ovat joutuneet pettymään markkinan oletettua hitaammasta kehittymisestä. Asiakas on kuitenkin rakennusalallakin kuningas, ja siksi bisneksessä mukanaolevilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin valjastaa digitalisaatio asiakasarvon luomiseen. Virheitä sattuu kaikille, mutta niihin suhtautuminen erottaa jyvät akanoista. Pettynytkin asiakas arvostaa yritystä, joka myöntää virheensä ja osaa kertoa, miten ongelmat ratkaistaan.