18.01.2024

Timantit eivät ole ikuisia...

…eivätkä välttämättä edes aitoja, mutta silti ihan kelvollisia.

Wikipedian mukaan timantti on yksi viidestä hiilen allotrooppisesta olomuodosta, eikä se sisällä muita alkuaineita kuin hiiltä. Timantit ovat kalliita, koska niiden tarjonta on niukkaa suhteessa niiden kysyntään. Timantti on sekä instrumentaalisesti että vertauskuvallisesti hyödynnetty arvonmitta. Timanttien tai niitä sisältävien korujen avulla kositaan, pyydetään anteeksi ja loukataan. Marilyn Monroen mukaan timantit ovat naisen parhaita ystäviä.


Aito timantti syntyy maan alla kovassa paineessa ja kuumuudessa, mutta timantteja myös valmistetaan keinotekoisesti grafiitista.


Onko timantin syntyprosessilla vaikutusta sen arvoon?


Vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään, mitä arvolla tarkoitetaan ja mitä ominaisuuksia timantissa pidetään tärkeänä. Korusuunnittelijat eivät näe merkittävää eroa, paitsi että tekotimanttien tekniset ominaisuudet ovat luonnontimantteja paremmat. Keskivertomorsian luultavasti äänestäisi luonnontimantin puolesta, koska laboratorio-olosuhteissa valmistettuihin timantteihin liittyy luonnontimantteja kielteisempiä mielleyhtymiä. Aito on aito ja keinotekoinen on – no, keinotekoinen. Mielikuvaa ei suuremmin horjuta edes se, että timanttiteollisuudessa on havaittu monia ongelmia, kuten lapsityövoiman käyttöä.


Ranskalaiset sosiologit Luc Boltanski ja Lauren Thévenot lähestyisivät timanttien arvottamisen ongelmaa luultavasti muistuttamalla, että arvottaminen on aina sosiaalinen konventio, jossa ei lähtökohtaisesti ole oikeaa tai väärää. Boltanskin ja Thévenotin mukaan mikä tahansa toiminnan tai toiminnan tuotoksen arvottaminen voidaan johtaa seitsemästä ns. arvostusmaailmasta (inspiraatio, mielipide, kansalaisuus, koti, markkinat, teollisuus ja ekologia). Keittiösosiologi sanoisi, että keinotimantti on arvokas, koska sen tekniset ominaisuudet edistävät teollisuuden maailmassa tärkeinä pidettyjä tavoitteita, kuten tehokkuutta ja tuottavuutta. Vastaavasti luonnontimantti on arvokas, koska se heijastelee inspiraation maailmassa arvokkaana pidettyjä asioita, kuten intohimoa ja tunnetta.


Boltanski & Thévenot (2006) On Justification: Economies of Worth.