18.01.2024

Tulevaisuuden kuvittelu ei ole helppoa, mutta se kannattaa

Tulevaisuuden ennakoinnin yhtenä lähtökohtana on ajatus siitä, että vaikka tulevaisuus sisältää aina yllätyksiä, siihen voidaan valmistautua.

Koronapandemia on osoittautunut ennakoinnin näkökulmasta januskasvoiseksi ilmiöksi. Pandemian tulo on ”tiedetty” jo vuosikausia (ks. esim. Bill Gatesin TED-puhe vuodelta 2015 tai Katriina Pajarin juttu Tauti X), mutta sen poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ovat monin paikoin sellaisia, joita ei tiettävästi ole käsitelty ennakointityöpajoissa. Esimerkiksi Suomessa sairaanhoitopiirit ajautuivat kassakriisiin, kun koronan pelossa ihmiset lykkäsivät hoitoon hakeutumista, kun taas Piilaaksossa pohditaan vakavasti etätyöskentelyn vakiinnuttamista ja sen vaikutuksia palkkoihin. Luultavasti olemme nähneet koronan yhteiskunnallisista seurauksista vasta pienen osan. Resilientti yhteiskunta ymmärtää, että vaikka kriisien syitä ei pystytäkään eliminoimaan, niistä toipumista voidaan edistää fiksulla ja systemaattisella tulevaisuuden kuvittelulla.


Tulevaisuuden kuvitteluun on tarjolla monenlaisia työkaluja. InnoSI-hankkeessa luotimme tulevaisuustarinoihin. Ks. lisää Ennakoinnin lyhyt käsikirja suomeksi ja englanniksi.