18.01.2024

Tupakkateollisuuden kahdet kasvot

Tupakkateollisuus kyntää syvällä. Tupakan arvioidaan aiheuttavan yksistään Euroopan unionissa vuosittain noin 700 000 ennenaikaista kuolemaa.

Tupakka on terveydelle pahasta, mutta tupakkateollisuus on tarjonnut tutkijoille alasta riippumatta inspiraatiota vuosikymmeniä. Tämä ei ole ihme, sillä esimerkiksi Marlboro-savukkeita pidettiin pitkään yhtenä kaupallisesti menestyneimmistä tuotteista (Elliot 1995).


Ohessa on kaksi omasta mielestäni merkittävintä tupakkateollisuutta hyödyntävää tutkimusta.


Jagdish Shethin, Bruce Newmanin ja Barbara Grossin (1991) artikkelissa ”Why we buy what we buy: A theory of consumption values” (Journal of Business Research) tarkastellaan kuluttajien valintoja. Arvo (value) nähdään artikkelissana hyötynä (utility), joka on seurausta kuluttajan tekemistä valinnoista. 

David Bellan (2006) artikkelissa ”Organized complexity in human affairs: The tobacco industry” (Journal of Business Ethics) puolestaan kuvataan, miten tupakkateollisuudessa käsiteltiin näyttötietoa, jonka mukaan tupakointi aiheuttaa riippuvuutta ja ennenaikaisia kuolemia. Nuolen osoittamaan suuntaa edetessä tarinaa luetaan lisäämällä rinnastuskonjunktio ”siksi” ja toiseen suuntaan edetessä alistuskonjunktio ”koska”.