18.01.2024

Tusina vinkkiä innovointiin

Lyhyen määritelmän mukaan innovaatio on käyttöönotettu ja hyödyllinen uusi tuote, palvelu tai prosessi. Käyttöönotto erottaa innovaation ideasta ja hyödyllisyys kytkee innovaation ongelman ratkaisuun ja/tai tarpeen tyydyttämiseen. Innovointia pidetään syystäkin yrityksille (ja yhä useammin myös julkisille organisaatioille) yhtä välttämättömänä kuin hengittäminen on meille ihmisille.

Innovoinnin tuloksena ei aina synny suurta yleisöä puhuttelevia kuluttajatuotteita, sillä valtaosa innovoinnista on melko arkista asioiden kehittämistä. Viime vuonna 50 vuotta täyttänyttä Toyota Corollaa ei olisi myyty yli 40 000 000 kappaletta ilman jatkuvaa innovointia. Auto on edelleen Corolla, mutta kovasti erilainen kuin kuvan auto vuodelta 1966.

(Toyota Tecno Museum, Nagoya.)


Innovoinnin kriittisyyden näkökulmasta on ymmärrettävää, että teema on houkutellut myös tutkijoita. Paljon on saatu selville, mutta tietoa on tuskin koskaan liikaa. Omalla listallani innovaatiotutkimuksen puhuttelevimpia teoksia ovat Everett Rogersin Diffusion of Innovations (ensimmäinen painos 1962, kirjassa mukana mm. innovaation leviämisen S-käyrä ja innovaation omaksujien luokittelu), Clayton Christensenin The Innovator´s Dilemma (ensimmäinen painos 1997, kirja auttaa ymmärtämään, miksi menestyvät yritykset ajautuvat haastajiensa yllättämiksi), Henry Chesbroughin Open Innovation (ensimmäinen painos 2003, kirjassa kerrotaan, miten yritykset voivat hyödyntää muiden ideoita omassa innovoinnissaan), Eric von Hippelin Democratizing Innovation (ensimmäinen painos 2005, kirjassa avataan käyttäjäkeskeistä innovointia), Vijay Govindarajanin ja Chris Trimblen Reverse Innovation: Create Far From Home, Win Everywhere (2012, kirjassa kerrotaan, miten kansainväliset suuryritykset voivat hyötyä resurssiniukkuuden tuottamasta käänteisestä innovoinnista).


MIT Sloan Management Review on tehnyt pienimuotoisen kulttuuriteon kokoamalla tuoreeseen numeroonsa (pääset artikkeliin tästä, rajattu lukuoikeus) seuraavat 12 keskeistä manageriaalista havaintoa ja oivallusta laajasta kirjosta innovaatiotutkimusta:


Innovaatiossa ei ole aina kysymys uudesta tuotteesta tai palvelusta vaan uudesta arvonluonnista.

(Innovation isn´t necessarily about new things; it´s about new value.)

Haasta kilpailijasi pelaamalla osittain omilla säännöilläsi.
(Challenge competitors by playing a different game.)


Tunnista ja pyri vähentämään innovointiin liittyviä epävarmuuksia.

(Focus on identifying and resolving uncertainties in innovation projects.)


Ketteryys on valttia, mutta aina ei kannata olla markkinoilla ensimmäisenä.

(Remember that being first to market is no guarantee of success.)


Kehitä ja kehity yhdessä asiakkaidesi kanssa.

(Let your customers develop your next product.)


Innovoinnissa kannattaa pitää ilmassa monia palloja samanaikaisesti, sillä etukäteen ei voi tietää, mikä niistä löytää tiensä maaliin.

(Think of invention as a process of creating new combinations of elements – with results that have a highly skewed distribution.)


Innovoinnin avoimuus voi olla sekä mahdollisuus että ongelma.

(Understand your options for working with external innovators.)


Innovointi edellyttää luovuutta, mutta myös valmiiksi mietittyjä prosesseja ja rakenteita.

(Create systems and structures that support ongoing innovation.)


Propellipäät ja ideanikkarit tarvitsevat rinnalleen ihmisiä, jotka osaavat muuttaa ideat kassavirraksi.

(Connect the people in your organization who identify new ideas with those who can commercialize them.)


Innovoinnissa ei kannata tähdätä pelkästään ainutlaatuisiin läpimurtoihin, vaan usein hyödyllisempää on ketterä tuote- ja palvelukehitys.

(Innovation doesn´t have to entail major breakthroughs; it can also involve making new product development faster and cheaper.)

Liittoudu asiakkaidesi kanssa.
(Make customer communities your allies.)


Pysy väleissä luovien tyyppien kanssa.

(Don´t antagonize your creative people.)