18.01.2024

Varautuminen on 2020-luvun kansalaistaito

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat nostaneet kokonaisturvallisuuden ja kansallisen varautumisen yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi.

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ilman tilannetietoisuutta kansallinen varautuminen olisi pimeässä haparointia. Tilannetietoisuus tarkoittaa ymmärrystä tapahtuneista tai ympärillämme parhaillaan tapahtuvista asioista, niihin vaikuttaneista olosuhteista sekä tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista.


Lue tästä linkistä löytyvästä policy briefistä IRWIN-hankkeen tutkijoiden näkemys tilannetietoisuuden nykytilasta ja kehittämishaasteita.