27.03.2024

Vastikkeellista vai ei?

Finnair lopettaa Push for Change -päästöhyvityspalvelunsa, koska Poliisihallitus on linjannut, että palvelu on rahankeräyslain alaista toimintaa. Poliisihallituksen mukaan Finnairin tarjoama palvelu on vastikkeetonta. (HS 3.3.2020.)

Poliisihallituksen edustaja kertoo Hesarin jutussa, että viranomainen on huomannut päästökauppakompensaatiotoimintaan kohdistuvien palvelujen lisääntymisen ja laatinut ohjeistuksensa rahankeruulain hengessä.
 

Finnairin näkemys asiaan on luonnollisesti toinen. Finnair esittää tiedotteessaan, että Push for Change -palvelussa asiakkaat ovat voineet tukea päästövähennysprojektia muun muassa Mosambikissa.
 

Ihmiset hyvittävät lentopäästöjään erityisesti siksi, että kokevat huonoa omaatuntoa toimintansa aiheuttamista seurauksista. Päästöjen hyvittäminen ei vähennä päästöjä, mutta on luultavasti ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin lentäminen ilman päästöjen hyvittämistä (edellyttäen, että päästöjen hyvittämismahdollisuus ei vaikuta lentomääriin). Poliisihallituksen tulkinta on luultavasti lainmukainen, mutta voidaan kysyä, onko laki tältä osin ajan hengen mukainen.
 

Lain ulkopuolella vastikkeettomuutta voidaan arvioida myös ns. palveluperusteisen arvonluonnin (service-dominant logic, ks. esim. Vargo & Lusch 2004, 2017 tai Grönroos & Voima 2013) näkökulmasta. Sen mukaan palvelun vastikkeellisuus on asiakkaan päätettävissä. Hieman mutkia oikoen voidaan sanoa, että jos asiakas on valmis maksamaan Finnairin päästöhyvityspalvelusta, asiakas kokee palvelun vastikkeelliseksi. (Mukaillen Grönroos & Voima 2013.)