18.01.2024

Voittava strategia ei synny dataa murskaamalla

Tekoäly ohjaa robotteja teollisuudessa ja palvelualoilla. Tekoäly suoriutuu hämmästyttävän hyvin tehtävistä, joiden on aiemmin arvioitu sopivan vain ihmisille. Toisaalta taas monissa yksinkertaisissa tehtävissä tekoäly häviää esikoululaiselle.

Tekoälyä on kutsuttu uudeksi sähköksi, jonka on arvioitu muuttavan esimerkiksi terveydenhuoltoa seuraavan 20 vuoden aikana enemmän kuin viimeksi kuluneen 200 vuoden aikana. Tekoäly ruokkii luovaa tuhoa (creative destruction), jossa osa vanhoista yrityksistä ja ammateista saavat tehdä tilaa uusille. Tuho on luovaa ja kehitystä eteenpäin vievää, sillä makrotason kehitys korvaa mikrotason murhenäytelmät.


Tekoälyä kutsutaan älykkääksi, koska se jäljittelee ihmisen ajattelua. Tekoälyn avulla voidaan parantaa päätöksenteon osumatarkkuutta, sillä tekoäly tunnistaa esimerkiksi asiakasdatasta säännönmukaisuuksia ja poikkeuksia, jotka jäisivät muutoin huomaamatta. Kun tekoälyä opetetaan riittävästi, se kykenee muodostamaan datasta ymmärrystä, jota sitä ei ole eksplisiittisesti opetettu tekemään.


Jos ihmismieli (ks. esim. Kahneman ym. 2016) on monin tavoin vinoutunut, eikö tekoälyä kannattaisi valjastaa tekemään strategisia ratkaisuja kylmien faktojen pohjalta?


Ei, sillä itseoppivakin tekoäly on tyhmä, kun sitä vertaa ihmisen intuitiiviseen kykyyn nähdä ja yhdistellä asioita (esim. Eisenhardt 1999). Voittavat strategiat rakentuvat oivalluksille, joita ei voi perustella datalla. Voittava strategia ei ole ensisijaisesti analyysin lopputulema vaan teorian kaltainen rakennelma, joka paljastaa yritykselle uusia mahdollisuuksia ja hahmottaa reitin niiden toteuttamiseksi.

Ohessa pari poimintaa Teppo Felinin ja Todd Zengerin artikkelista What Sets Breaktrough Strategies Apart (MIT Sloan Management Review, Winter 2018, Vol. 59, No. 2, pp. 86–88).

“In setting strategy, deviation in judgment is a feature, not a bug.”

“Strategic thinking is fueled by the novelty of our observation, not its consistency.”
”Whether you can observe a thing or not depends on the theory which you use.” (Albert Einstein)