18.01.2024

Vuokaavio vai roskapönttö?

Päätöksentekoa on tutkittu paljon ja monenlaista siitä tiedetäänkin.

Hieman kärjistäen ilmaistuna toiset näkevät päätöksenteon rationaalisena vaiheesta toiseen etenevänä prosessina, kun taas toiset pitävät sitä kaoottisena ja organisoituna anarkiana.