18.01.2024

Yhteiskehittämistä somessa?

Nuorten osallistaminen on linjassa yhteiskehittämiseksi (co-creation) kutsutun ja erityisesti julkisten palvelujen yhteydessä suosituksi tulleen toimintaorientaation kanssa. Julkisten palvelujen yhteiskehittämisellä tarkoitetaan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja erityisesti käyttäjien osallistamista palvelujen toteuttamiseen niiden ideoinnista ja suunnittelusta aina toimeenpanoon ja arviointiin asti. Yhteiskehittäminen edellyttää siihen osallistuvilta aktiivisuutta. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen yhteiskehittämisen keinoin on erityisen vaativaa, sillä kyse on sellaisten nuorten osallistamisesta, jotka jo lähtökohtaisesti suhtautuvat osallistumiseen penseästi. Vaarana on, että yhteiskehittäminen jää syrjäytyvien nuorten kohdalla kauniiksi puheeksi ilman mahdollisuuttakaan realisoitua toimiviksi käytännöiksi. Aktiivisimmat nuoret pystyvät osallistumaan yhteiskehittämisen eetokseen, mutta kaikkein huonoimmassa olemassa olevien ääni jää helposti kuulematta. Artikkelin lähtökohtana on ajatus siitä, että sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuulemisessa.

Voidaanko yhteiskehittämistä tukea, jos kehittämisen osapuolina on toimijoita, jotka suhtautuvat yhteiskehittämiseen nuivasti? Tästä linkistä löydät artikkelin, jossa tarkastellaan sosiaalisen median hyödyntämistä nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä.