18.01.2024

Yrityksen emotionaalinen kyvykkyys

Tunneäly (emotional intelligence) on pehmeästä sävystään huolimatta liiketoiminnan kovaa ydintä.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että tunneälykkäät yritykset ovat ”tunneälyttömiin" verrattuna 20 prosenttia suorituskykyisempiä. Tunneälykkäät yritykset ovat hyviä asiakassuhteissa ja ketteriä innovoijia. Tunneälykkäät yritykset rakentavat tuote- ja palvelutarjontaansa emotionaalisia koukkuja, jotka saavat asiakkaat poikkeamaan toistekin. Myös tunneälykkäissä yrityksissä epäonnistutaan, mutta sen sijaan, että epäonnistuminen johtaisi niissä negatiiviseen kierteeseen, ne näkevät epäonnistumiset mahdollisuutena. Tuotteeseen tai palveluun pettynyt asiakas ei lähtökohtaisesti ole ongelma, vaan oppimisen lähde. Yrityksen todellinen emotionaalinen kyvykkyys testataan tilanteissa, joissa jokin menee pieleen yrityksen tai asiakkaan toimien johdosta tai kun jokin on pielessä yrityksestä riippumatta.

Lue lisää kirjasta Negatiiviset tunteet - positiivinen bisnes (Talentum 2016)


(Kuva: Mira Kjemo & Aino Ojala)