18.01.2024

Yritystuista luopumisesta on puhuttu usein. Mitä haittaa tai hyötyä yritystuista on?

Tuen hyödyllisyyden arvioinnissa kannattaa huomioida ainakin näkökulma, tavoite, toimiala ja aikajänne.

Tuen saajat pitänevät niitä pääsääntöisesti oikeutettuina, kun taas kilpailijayritykset kokevat ne epäoikeudenmukaisiksi ja kilpailua vääristäviksi tekijöiksi. Tuki, joka edistää yritysten uudistumista ja vauhdittaa innovaatioita on hyödyllisempää verrattuna tukiin, jotka pönkittävät vanhoja rakenteita ja hidastavat taloudessa alati käynnissä olevaa luovaa tuhoa eli tuotannontekijöiden etsiytymistä tuottavampaan toimintaan. Parhaimmillaan tuki ohjaa luovaa tuhoa, sillä valtiolla on kykyä kantaa riskejä, jotka ovat liian suuria yksittäisille yrityksille. Se, mikä on vähänkin pidemmällä aikavälillä epätervettä kansainvälisesti kilpailluilla markkinoilla, voi olla perusteltua kansakunnan huoltovarmuuden osalta esimerkiksi maataloudessa ja energia-alalla. Tuki harvoin näkyy seuraavassa kvartaalissa. Innovaatioiden historia on kuitenkin täynnä kertomuksia valtioiden tukemista kunnianhimoisista hankkeista, joiden hyödyt ovat läikkyneet laajasti yhteiskuntaan ja joiden hedelmistä on nautittu sukupolvesta toiseen.


500 merkin vastaus Turun Sanomien Talousliitetoimituksen kysymykseen 29.8.2017.