18.01.2024

Hyvää tavoitellaan, mutta sutta syntyy

Keskustelu vanhustenhoidosta käy kuumana. Osansa ovat saaneet liiketoiminnassaan voittoa tavoittelevat yritykset, yrityksiä valvovat viranomaiset, yrityksiltä palveluja ostavat kunnat sekä koko homman mahdollistaneet poliitikot. Lähestyvät vaalit näkyvät ja kuuluvat. Konnia on etsitty sieltä ja täältä.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila heittää tapansa mukaan lisää löylyä kiukaalle (YLE 20.2.2019). Jokainen voi muodostaa oman mielipiteensä Mattilan näkemyksistä, mutta itse uskon Mattilan osuvan kutakuinkin olennaiseen ehdottamalla, että ”ketjussa väärin yhdistyessään yksinään järkevät tekemiset muodostavat vaarallisen yhtälön”. Hieman toisin ilmaistuna kysymys on systeemisestä vääristymästä (systemic distortion), jolla tarkoitetaan keskinäisriippuvuussuhteista syntyvää kehitystä, jossa toimijoiden omista lähtökohdista rationaalinen toiminta tuottaa kokonaisuuden kannalta haitallista emergenssiä.


Alla kaksi kuviota,* joista ylemmässä (figure 3 & 4) kuvataan kompetenssin tervettä syntymistä/vahvistumista sekä tilannetta, jossa kompetenssin tunne kasvaa vaikka ei pitäisi.

Oheisessa kuviossa** (figure 2) kuvataan puolestaan informaation systeemistä vääristymistä.


Kuvioiden lukuohje: Nuolen osoittamaan suuntaan edetessä tarinaa luetaan lisäämällä rinnastuskonjuktio ”siksi” ja toiseen suuntaan edetessä alistuskonjuktio ”koska”.
 

* David A. Bella (2006) Emergence and evil. Emergence: Complexity and Organization 8:2, 102– 115.

** David A Bella (1987) Organizations and systemic distortion of information. Journal of Professional Issues an Engineering 113: 360-370.


Ks. myös kompleksisuusajattelun lyhyt oppimäärä -kirjoitussarjan osat 1, 2, 3, 4, 5, ja 6