18.01.2024

Kompleksisuusajattelun lyhyt oppimäärä, osa 7

Yhteisevoluutio (co-evolution) tarkoittaa ilmiöiden, tapahtumien ja toimijoiden välistä kohtalonyhteyttä, joka määrittää systeemin selviytymistä.

Kysymys on systeemin ja toimintaympäristön jatkuvasta ja vuorovaikutukseen perustuvasta kehityksestä, joka synnyttää yhteenkietoutumista tavalla, jossa yhdenkään systeemin kehitys ei ole riippuvainen ainoastaan siitä itsestään vaan siitä, miten systeemien ratkaisut muokkaavat yhteistä ympäristöä (Kauffman 1993, Mitleton-Kelly 2003). Yhteisevoluution perusperiaate on visualisoitu oheisessa kuviossa.

 

Yhteisevoluutiosta on kysymys myös oheisessa poiminnassa Helsingin Sanomien (27.11.21) jutusta, jossa käsitellään Kiinassa ja Yhdysvalloissa syntyneiden lasten elinolosuhteista. Lapsia ei kasvateta kummassakaan yhteiskunnassa tyhjiössä. Perheiden ratkaisut muokkaavat lasten koulu- ja kasvuympäristöä ja vaikuttavat toisten perheiden valinnanmahdollisuuksiin. 

 

 

 

Kauffman, Stuart (1993). The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution. New York: Oxford University Press.

 

Mitleton-Kelly, Eve (2003). The Principles of Complexity and Enabling Infrastructures. Teoksessa Mitleton-Kelly, Eve (toim.) Complex Systems and Evolutionary Perspectives of Organizations: The Application of Complexity Theory to Organizations, 23−50. Lontoo: Pergamon.

 

Katso sarjan aiemmat osat:

osa 1
osa 2
osa 3
osa 4
osa 5
osa 6