18.01.2024

Uraani halkeaa

Innovointi on usein hauskaa ja palkitsevaa, mutta muuttuu joissakin tapauksissa vastakohdakseen.

Innovaatio on positiivisesti latautunut käsite, jolla tarkoitetaan käyttöönotettua ja hyödyllistä uutta tuotetta, palvelua tai prosessia. Hyödyllistä yhdelle voi kuitenkin olla haitallista toiselle. Walter Benjaminia (1892–1940) mukaillen innovaatio on vaaranhetki (moment of danger), joka jakaa maailman ennen ja jälkeen innovaation. Innovaation syntymisen ja leviämisen jälkeen sen kehittäjällä harvoin on valtaa määritellä, mihin innovaatiota käytetään ja mihin ei. Innovaatioilla on usein odottamattomia seurauksia. Oheinen esimerkki ydinaseen (Tiede, 11/2017) keksimisestä puhukoon puolestaan. Kun atomi on kerran halkaistu, sen kanssa on vain elettävä.