18.01.2024

Kompleksisuusajattelun lyhyt oppimäärä, osa 8

Palaute on positiivisesti latautunut käsite. Olipa kyse työ- tai parisuhteessa, ihminen kaipaa vihjeitä siitä, millaisena hänen toimintansa näyttäytyy muiden silmissä. Positiivinen palaute tekee hyvää, mutta myös negatiivisella palautteella on paikkansa, sillä se auttaa meitä ’korjaamaan’ toimintaamme.

Kompleksisuusajattelussa positiivinen ja negatiivinen palaute ymmärretään hieman eri tavalla. Positiivista palautetta ei nähdä myönteisenä vaan kehitystä vauhdittavana ja uusia vaihtoehtoja avaavana. Vastaavasti negatiivinen palaute nähdään kielteisen sijaan kehitystä tasapainottavana ja vaihtoehtojana rajaavana. Positiivisen ja negatiivisen palautteen yhdistelmät tuottavat sekä poikkeamia vahvistavia ja niitä hillitseviä että itseään vahvistavia ja itseään korjaavia palautesilmukoita (ks. oheiset esimerkit).

 

Polkuriippuvuuden ja kehämäisen etenemisen vuoksi käy usein niin, että kehityksen yhdessä vaiheessa syntynyt tulos on seuraavan tilanteen panos. Se, mitä on tapahtunut, jatkuu siinä, mitä myöhemmin tapahtuu. Seurauksena on ajautuminen joko positiiviselle tai negatiiviselle kehitysuralle (ks. oheinen kuvio).

 

Katso sarjan aiemmat osat:
osa 1
osa 2
osa 3
osa 4
osa 5
osa 6
osa 7